Nieuwe cursussen

Basis Opleiding EHBO en Reanimatie
Het streven is om jaarlijks een nieuwe basis opleiding EHBO en reanimatie te organiseren.
Helaas is het alleen mogelijk de opleiding door te laten gaan, als er voldoende belangstelling is. Dit vanwege de kosten die dit met zich meebrengt.

Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan levensreddende handelingen zoals, reanimatie maar ook het aanleggen van verbanden wordt uitvoerig geoefend.
De nadruk van deze opleiding ligt op de praktijk.

De kosten van de aanvraag voor een nieuwe opleiding bedraagt voor particulieren €175,- en  voor bedrijven €225,-
dit is incl. examenkosten, opleidingskosten, materialen, en dergelijke.

EHBO aan kinderen
Bij voldoende belangstelling zal de EHBO vereniging weer een opleiding EHBO aan kinderen starten.
Deze opleiding is met name bedoeld voor (groot)ouders en anderen die regelmatig met kinderen te maken hebben.
De cursus duurt 5 dagdelen (afhankelijk van de belangstelling: overdag of ’s avonds).

EHBO bij sportletsels
De EHBO vereniging kan bij sportverenigingen voor begeleiders, ouders en de oudere spelers een opleiding EHBO bij sportletsels verzorgen.

BHV
Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om medewerkers die al in het bezit zijn van een BHV-diploma,een verkorte opleiding EHBO en reanimatie te laten volgen.

Opgave en informatie beschikbaar via de secretaris, Constant van Doorn, bestuur@ehbo-ijsselstein.nl