Herhalingslessen

Op dinsdagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur worden herhalingslessen georganiseerd voor leden van de vereniging, die al in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma of certificaat. Deze herhalingslessen worden gehouden in de maanden september tot en met februari, voor het rooster zie het lesboekje, of in onze online agenda.

Contributie
De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging en het mogen bijwonen van de herhalingslessen,
bedraagt in 2015 € 36,00 per jaar voor particulieren.
En voor leden die vanuit hun bedrijf deelnemen aan de herhalingslessen geldt in 2015 het aangepast tarief van €87,50.

Consumpties tijdens de herhalingslessen.
Er is drinken te koop tijdens de herhalingslessen. U hoeft dus geen eigen drank mee te nemen.
De kosten bedragen:

Koffie € 0,50
Thee € 0,50
Frisdrank € 0,50

Wegens veiligheidsredenen houden wij onze kas zo klein mogelijk. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken met klein geld te betalen.
Het kan voorkomen dat wij van biljetten van €10,- of meer niet terug hebben.

Herhalingsavonden 2015 / 2016
De herhalingsavonden zullen 1 september 2015 starten.
Op onze nieuwe locatie openbare basisschool:’t Kasteel, aan de J.W.Frisolaan 2, 3401 AX te IJsselstein.