Nieuwe cursus agenda

Hier ziet u onze agenda van de Nieuwe Cursus.
In deze agenda ziet u enkel de nieuwe cursuslessen, voor de evenementen, en de herhalingslessenĀ zie de andere specifieke agenda’s, of de algemene agenda.